Thế hệ mới

Thế hệ mới

CÔNG NGHỆ SỐ

CÔNG NGHỆ SỐ

AIO IT SOLUTIONS

AIO IT SOLUTIONS

Giới thiệu

Dịch vụ

Phát triển

Tin tức

Đối tác

Nhân sự

Liên hệ

    English

New generation

New generation

DIGITAL TECHNOLOGY

DIGITAL TECHNOLOGY

AIO IT SOLUTIONS

AIO IT SOLUTIONS

Introduce

Service

Development

News

Partner

Personnel

Contact

     Vietname

AIO IT SOLUTIONS được thành lập với mục tiêu trở thành cầu nối cho các doanh nghiệp và phát triển công nghệ số thế hệ mới.
Để đạt được mục tiêu này, AIO IT SOLUTIONS tập trung thực hiện ba chức năng nhiệm vụ chính:


Giới thiệu

Mang lại giá trị tốt cho khách hàng, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội trong khu vực Đông Nam Á và Toàn cầu

Tìm hiểu thêm

Sứ mệnh
Email: Info.aioitsolutions@gmail.com
Ngày thành lập công ty: 31/08/2022
Website: aio-itsolutions.com
Điện thoại: +6596489431
về AIO IT SOLUTIONS
Chức năng nhiệm vụ

INTRODUCTION

ABOUT AIO IT SOLUTIONS
Bringing GOOD VALUE to customers, businesses and communities in Southeast Asia and all over the world.

Read more

Function/ Mission
Vision
Email: Info.aioitsolutions@gmail.com
Company establishment date: Aug 31, 2022
Website: aio-itsolutions.com
Phone: +6596489431
AIO IT SOLUTIONS was built in … with the purpose to become a “bridge” to connect all businesses and develop new products of technology.
Kết nối thương mại: Tổ chức hội thảo xúc tiến thương mại và kết nối giao thương trong nước và Quốc tế, tài chính

LĨNH VỰC & DỊCH VỤ

Tìm hiểu thêm

Xuất nhập khẩu: Tư vấn xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam, Singapore, Châu Âu

Cung cấp các dịch vụ về lĩnh vực công nghệ: 
Website AI, App, VR 360, AR, Metaverse, Đào tạo kỹ thuật và chuyển giao công nghệ

FIELDS & SERVICES

Providing services in the field of technology:
Website AI, App, VR 360, AR, Metaverse, Technical training and technology transfer

Read more

Trade connection: Organize trade promotion seminars and connect trade domestically and internationally, financially
Import and export: Consulting on import and export of goods between Vietnam, Singapore, Europe

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tìm hiểu thêm

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Read more

tin tức

tin tức

sự kiện khai trương công ty AIO IT SOLUTIONS 

 AIO IT SOLUTIONS THAM DỰ TỌA ĐÀM CÔNG NGHỆ 

NEWS

news

OPENING EVENT OF AIO IT SOLUTIONS COMPANY

AIO IT SOLUTIONS ATTENDED THE TECHNOLOGY CONVERSATION

đối tác của chúng tôi

đối tác của chúng tôi

OUR PARTNER

OUR PARTNER

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

CEO:
Mr. THIBAN
Nhà sáng lập:
Ông Hoàng Văn Long
Giám đốc kỹ thuật:
 Ông Lê Lực
Giám đốc đối ngoại:
Bà Anna Ngô
Giám đốc kinh doanh:
Mr. SUDAVE

STAFF

STAFF

CEO:
Mr. THIBAN
Founder:
Mr. Hoang Van Long

Technical director:
  Mr. Le Luc
PR Manager:
Ms. Anna Ngo
Business manager :
Mr. SUDAVE

LIÊN HỆ

aio-itsolutions.com
11 Woodlands Close, Singapore, 737853
Hotline:  +6596489431
 Info.aioitsolutions@gmail.com

Contact

aio-itsolutions.com
11 Woodlands Close, Singapore, 737853
Hotline:  +6596489431
 Info.aioitsolutions@gmail.com